Játsszunk, játsszunk valamit ... Népi játékok és népi hangszerek gyermekeknek

2021-10-27

A Tálos Edit Alapítvány - a benyújtott pályázatában tervezettektől eltérően, tekintettel a járványügyi helyzetre - 2021 szeptemberében tudta megszervezni a magyar népi hangszereket és hangkeltő eszközöket bemutató interaktív előadásait. Az előadók, Bergerné Szőnyi Anna zenepedagógus, az alapítvány kuratórium elnöke, valamint Varró János zenepedagógus/népzenész.

A benyújtott pályázaton megítélt összeg kevesebb volt a pályázott összegnél. Ennek megfelelően az alapítvány, a tervezett 20 előadás helyett 13 alkalommal tudta megszervezni a Játsszunk, játsszunk valamit… népi játékok és népi hangszerek gyermekeknek című előadását.

A programot az alábbi helyszíneken és időpontokban tekintették meg Fejér megye óvodásai, iskolásai:

Az előadások helye és időpontja:
1. 2021.09.03. Fatimai Boldogasszony Általános Iskola, 7012 Alsószentiván, Béke u. 112. – 1 előadás: 10.30 óra kezdettel
2. 2021.09.08. Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. – 2 előadás: 9.00 és 10.00 óra kezdettel
3. 2021.09.10. Vackor Óvoda, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc u. 35. – 1 előadás: 10.00 óra kezdettel
4. 2021.09.15. Sárszentmiklósi Általános Iskola, 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 173. – 2 előadás: 9.00 és 10.00 óra kezdettel
5. 2021.09.17. Gorsium Általános Iskola, 8121 Tác, Kossuth Lajos u. 135. -1 előadás: 10.00 óra kezdettel
6. 2021.09.21. Sárbogárdi Zengő Óvoda, 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. – 1 előadás: 9.30 óra kezdettel
7. 2021.09.22. Cecei Kincskereső Óvoda és Vajtai Tagóvoda, 7013 Cece, Deák Ferenc u. 35. – 1 előadás 9.00 óra kezdettel
8. 2021.09.24. Abai Hétszínvirág Óvoda, 8127 Aba, Dózsa u. 105. – 1 előadás: 10.00 óra kezdettel
9. 2021.09.29. Árpád úti Óvoda, 8000 Székesfehérvár, Árpád út 5. – 1 előadás: 9.30 kezdettel
10. 2021.09.30. Székesfehérvári Széna téri Általános Iskola, 8000 Székesfehérvár, Széna tér 10. – 2 előadás: 9.00 óra, 10.00 óra kezdettel
Összesen: 13 előadás

A Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program Kollégiumának támogatásával - a pályázati felhívásban megjelölt célkitűzéseinknek megfelelően – a székesfehérvári Tálos Edit Alapítvány egy nemes célt valósíthatott meg az elnyert támogatás segítségével. A nagy sikernek örvendő előadások megvalósításával számos óvodás és kisiskolás korú gyermekkel tudta megismertetni a szervezet a magyar népi kultúra elemeinek egy részét, így a népi gyermekjátékok, népi hangszerek és népi hangkeltő eszközök sokaságát, gazdag világát. 2021 szeptemberében 13 előadást mutattak be a művészek Székesfehérváron és a megyeszékhely egyéb településein. Az előadók a nagy népszerűségnek örvendő programot eljuttatták az alábbi helyszínekre: Alsószentiván, Sárszentmiklós, Sárbogárd, Tác, Cece (ezen belül vajtai óvodások is megtekintették a programot) Aba, Iszkaszentgyörgy, illetve Székesfehérvár. Az előadássorozatot követően további igények, megkeresések érkeztek a civil szervezethez, melyeket remélhetőleg a következő pályázati ciklusban valósíthatnak meg a művészek.

A Játsszunk, játsszunk valamit… - népi játékok és népi hangszerek gyermekeknek címet viselte, mely árulkodik annak interaktív jellegéről. A résztvevő gyerekek a bemutató során a Só című mese átdolgozott világába csöppentek, ahol a legkisebb királylány felé támasztott három próbatételt oldották meg Bergerné Szőnyi Anna vezetésével. A próbatételek teljesítésének jutalmául a mesetörténet másik főhőse, egy elvarázsolt herceg, Varró János népzenész, pedagógus egyre több hangszert mutatott meg a kíváncsi, zeneszerető királylánynak, ezáltal a résztvevő gyerekeknek is.

A játékos kerettörténet lehetőséget kínált több népi gyermekjáték, népdal közös eljátszására, eléneklésére. Mindeközben a gyerekek rendszerezett módon - idiofon, membranofon, aerofon és chordofon csoportosítás alapján - megismerkedtek olyan hangszerekkel, hangkeltő eszközökkel, mint például: tikfa, fűzfa babacsörgő, kereplők, doromb, köcsögduda, dob, furulyafajták (hatlyukú népi furulya, ikerfurulya, somogyi hosszú furulya, tilinkó), magyar kecskeduda, körtemuzsika, okarina, citera, tekerő, koboz, tambura, ütőgardon, hegedű.

A pályázat megvalósításának előfeltétele volt, hogy az előadást minimum 100 fős nézőközönség előtt kellett az előadóknak megvalósítaniuk. Ennek köszönhetően a jelenlegi pályázati ciklusban megvalósuló 13 előadás, több mint 1300 gyermekhez jutott el díjmentesen, a pályázati forrás támogatásával. Az előadásokon résztvevők létszámát az intézményvezetők nyilatkozatával kívánjuk alátámasztani. A létszám kikötésnek két hátrányát éreztük a szervezés során, melyet szeretnénk megemlíteni. Egyrészről, a minimum 100 fős létszám elvárás akadályozza, hogy olyan helyszínekre, kistelepülésekre is elvihessük az előadást, ahol kevesebben járnak iskolába, óvodába, így sokan elesnek a lehetőségtől. Másrészről kevesebb intézmény rendelkezik oly mértékű befogadó helységgel (teremmel), ahol rossz idő esetén meg tudják szervezni a beltéri szereplést. Ennek folyományaként határoztuk meg az újabb pályázati ciklusban, hogy előadásonként az 50-60 főt tartjuk reális létszámnak.

Az interaktív hangszerbemutató előadásokat számos közös próba előzte meg, melynek keretében először a műsort kellett az előadóknak összeállítaniuk, illetve ezt követően az előadásokat megelőző gyakorló, ismétlő próbák, végül a helyszíni előadások zajlottak.

A pályázat megvalósításának pozitív hozadékaként meg kell említenünk, hogy az előadás több alkalommal bemutatásra került hátrányos helyzetű kistérségben, településeken, valamint speciális fejlesztést/gondozást igénylő tanulók előtt is. Előfordult olyan alkalom is (Iszkaszentgyörgy), ahol az előadók a fiatal óvodapedagógust is be tudták vonni az interaktív műsor történetébe, így a gyerekek saját óvodapedagógusukat is láthatták hangszeres szereplés közben. Céljaink elérésének megkoronázásaként megemlíthető, hogy az előadóknak egy programon belül sikerült ötvözni a következőket:
- szinte feledésbe merült népi hangszerek, hangkeltő eszközök bemutatása,
- a népmese bevonása és átdolgozása által az élőszavas mese élménye,
- élő népzene hallgatásának élménye,
- a közös éneklés és játék öröme,
melyek mind kihatottak, hozzájárultak a gyermekek egész személyiségének fejlődéséhez.
Szervezetünk bízik abban, hogy jövőre is eredményes pályázatot nyújthat be a Halmos Béla Program Kollégiumához és az előadók további helyszínekre is eljuttathatják műsorukat és ezáltal teljesülhet vágyuk, miszerint Fejér megyében egyre több kisgyermek ismerheti meg a népi hangszerek és játékok sokszínű világát.

1. 2021.09.03. Fatimai Boldogasszony Általános Iskola, 7012 Alsószentiván, Béke u. 112. – 1 előadás: 10.30 óra kezdettel2. 2021.09.08. Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. – 2 előadás: 9.00 és 10.00 óra kezdettel

3. 2021.09.10. Vackor Óvoda, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc u. 35. – 1 előadás: 10.00 óra kezdettelÓvodapedagógus bevonása a mesetörténetbe4. 2021.09.15. Sárszentmiklósi Általános Iskola, 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 173. – 2 előadás: 9.00 és 10.00 óra kezdettel

5. 2021.09.17. Gorsium Általános Iskola, 8121 Tác, Kossuth Lajos u. 135. -1 előadás: 10.00 óra kezdettel6. 2021.09.21. Sárbogárdi Zengő Óvoda, 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. – 1 előadás: 9.30 óra kezdettel7. 2021.09.22. Cecei Kincskereső Óvoda és Vajtai Tagóvoda, 7013 Cece, Deák Ferenc u. 35. – 1 előadás 9.00 óra kezdettel8. 2021.09.24. Abai Hétszínvirág Óvoda, 8127 Aba, Dózsa u. 105. – 1 előadás: 10.00 óra kezdettel9. 2021.09.29. Árpád úti Óvoda, 8000 Székesfehérvár, Árpád út 5. – 1 előadás: 9.30 kezdettel10. 2021.09.30. Székesfehérvári Széna téri Általános Iskola, 8000 Székesfehérvár, Széna tér 10. – 2 előadás: 9.00 óra, 10.00 óra kezdettel


A pályázat média visszahangját az alábbi hivatkozásokkal kívánjuk igazolni:
https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/nepi-gyermekjatekokat-es-hangszereket-mutattak-be-sarbogardon-5280410/
https://www.szekesfehervar.hu/kalandozas-a-mese-vilagaban-dallal-es-hangszerekkel
http://www.zengoovoda.hu/aktualis.html
http://fatimai.hu/hireink/172-interaktiv-nepzenei-bemutato
https://www.facebook.com/gorsisk
https://photos.google.com/share/AF1QipNWMwBgDYFLHT3MGr-5O0SLSisVmAzmjyS8ZohU9ECIQiXtcAoEVBAR2bNorCb2TQ?key=eUtRRFlCUzkzTHpFLXBfYVJFYm55UkNreHoxM1Zn
https://www.facebook.com/SarszentmiklosiAltalanosIskola/posts/4491415057602361
https://www.facebook.com/abaonkormanyzat/posts/572412410842468/

PR kötelezettség teljesítésének igazolása

A Tálos Edit Alapítvány a PR kötelezettségének az alábbi módon tett eleget:
- https://taloseditalapitvany.hu/ weboldalon folyamatosan feltünteti a Nemzeti Kulturális Alap és a Halmos Béla Program Kollégiumának logóit, illetve a szervezetekhez tartozó linkeket
www.nka.hu
https://halmosbelaprogram.hu/

- az alapítvány Facebook megosztásaiban feltünteti a Nemzeti Kulturális Alap és a Halmos Béla Program Kollégiumának logóit

- Varró János saját facebook oldalán és honlapján – www.varrojanos.hu – feltünteti a Nemzeti Kulturális Alap és a Halmos Béla Program Kollégiumának logóit


HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP, A HALMOS BÉLA PROGRAM KOLLÉGIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁT!
BÍZVA A TOVÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN!
Székesfehérvár, 2021.10.16. Bergerné Szőnyi Anna
kuratóriumi elnök
TámogatóinkA Cookie-król - Azért használunk cookie-kat, hogy javíthassuk a böngészési élményt és a weboldalt.
További információért kattintson ide!