SZAKMAI BESZÁMOLÓ - NTP-INNOV-22-0262

2023-06-24


SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Pályázati azonosító szám: NTP-INNOV-22-0262

Tálos Edit Alapítvány 2022.
Pályázati programunk lényegének tekintettük, hogy azon zeneiskolai tanulók is részt vehessenek kamarazenei foglalkozásokon - legyen lehetőségük kortársaikkal együtt zenélni, közösségé kovácsolódni - akiknek az iskolában rendelkezésre álló tanóráik ezt nem tették lehetővé és szívesen bekapcsolódtak csoportos hangszeres, és azokat kiegészítő komplex, kreativitást fejlesztő foglalkozásokba. A jelentkező fiatalok életkorát figyelembe véve korosztályukhoz illeszkedő mesék, történetek feldolgozását választottuk központi tématerületté, melynek teljes munkafolyamatát nekik kellett megoldaniuk. A heti rendszerességű zenekari és kézműves foglalkozásokat kiegészítettük koncertlátogatásokkal, kecskeméti tanulmányúttal és Sohonyai Edit ifjúsági írót láttuk vendégül.

Pályázati programunkban 15 fő tanuló, 6 fiú és 9 lány vett részt. Mindannyian 7-14 évesek. A tehetséggondozó programunkba bevont 15 fő tanuló beosztása a tehetségtípusok kategóriáiba – megítélésünk szerint - az alábbiak szerint változott a tanév elejéhez képest: 4 fő tehetségígéret (nem változott), 8 fő tehetséges tanuló (+2 fő) , 3 fő kiemelten tehetséges tanuló (-2 fő). A kiemelten tehetséges tanulók közül az idei évben 1 fő ezüsthelyezést ért el a XXI. Sistrum Zenei Versenyeken.

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a tavalyi Tücsökzenekaros tanulók közül további 2 fő vett részt a Sistrum Zenei Versenyeken és a komárnoi 15. Beliczay Nemzetközi Hegedűversenyen, amely pozitív visszajelzést jelent, hiszen hosszútávon visszaigazolódik szervezetünk számára a korai zenei nevelés, a foglalkozások hasznosulása.

A tehetséges tanulók közül egy fő lány a következő tanévben zenei pályára – magánének szakra - készül felvételt tenni. A tehetséges tanulók közül további 2 fő lány eredményes felvételit tett 6 osztályos gimnáziumba.

A tehetségígéretek közül 1 fő sajátos nevelési igényű tanuló vett részt az év folyamán a pályázati programban, illetve 1 fő tanulónak a hegedű a második hangszere, amelyen az idei tanévben kezdett el tanulni. Ez a lány ennek okán november 16-tól csatlakozott a csoporthoz. Szeptembertől november közepéig olyan játéktudást sajátított el a hangszeren, amely lehetővé tette, hogy bekapcsolódjon a kamarazenei együttes munkájába.

A 15 fő tanuló közül az idei nyáron 9 fő tanuló vett részt az alapítvány IV. Zánkai Zenetáborában, így a szünetben is folytatták hangszeres tanulmányaikat Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a 15 fő résztvevő közül 10 fő már óvodás korában bekapcsolódott szervezetünk zeneovis foglalkozásainak programsorozatába.

2022.09.09-től a tanévhez igazodóan, heti rendszerességgel zajlottak Bergerné Szőnyi Anna -mélyhegedűművész/kamaraművész/művészetterapeuta/népi játszóházvezető/szakvizsgázott mentorpedagógus - és Varró János - népzenész/citera/tekerő tanár - vezetésével a Tücsökzenekari foglalkozások és Sárszegi Brigitta – népi játszóházvezető, bőrdíszműves - és Bergerné Szőnyi Anna irányításával azokat kiegészítő komplex szemléletű tehetséggondozó foglalkozások. Azaz pénteki napokon 7.15 – 18.00 óra között Tücsökzenekari, majd 18.15 – 19.00 óra között kreatív foglalkozáson vettek részt a tanulók. A mesebemutató előadások és azok főpróbáinak megvalósulását Vajda Zsuzsanna segítette munkájával. A második félévben, 2023 januárjában 20-án indult el ismét a foglalkozássorozat. A zárófoglalkozást 2023.05.19-én tartották megbeszéléssel, összegzéssel, értékeléssel, a jövő év ötleteinek összegyűjtésével.

A heti foglalkozások időpontjai időrendben, melyek közül 4 alkalom nyilvános fellépés volt:
2022.09.09., 09.16., 09.23., 09.30.
2022.10.07., 10.14., 10.21., 10.28.
2022.11.04., 11.11., 11.18., 11.25.
2022.12.03., 12.09., 12.17.
2023.01.20., 01.27.
2023.02.03., 02.10., 02.17., 02.24.
2023.03.03., 03.10., 03.17., 03.24., 03.31.
2023.04.14., 04.21., 04.28.
2023.05.05, 05.12., 05.19.

A tanév során a tanulók 4 nyilvános mesebemutató előadáson szerepeltek, melynek állandó helyszínét a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Központ (8000 Székesfehérvár, Liszt F. u. 1.) nyújtotta, 4 alkalommal az Alba Regia Szimfonikus Zenekar hangversenyén vettek részt. 1 alkalommal kecskeméti tanulmányutat tettek szüleikkel és pedagógusaikkal és 1 alkalommal szakember előadását hallgatták meg. További 1 alkalommal- felkérés alapján nyilvánosan léptek fel az iskolai 100 hegedűs koncerten más zeneiskolai tanulókkal közösen.

A programok az alábbiak szerint történtek időrendben:

2022.10.21. A Tücsök és a hangya – mesebemutató
2022.10.24. ARSO hangversenylátogatás
2022.11.16. A Tücsök és a hangya – mesebemutató a 100 hegedűs koncerten
2023.12.17. Tinnyei betlehemes – mesebemutató
2023.03.01. ARSO hangversenylátogatás
2023.03.10. Fekete – fehér koncert – mesebemutató
2023.03.23. ARSO hangversenylátogatás
2023.04.15. Kecskeméti tanulmányút: Leskowsky Hangszerkiállítás, Planetárium, Arborétum
2023.04.29. Sohonyai Edit – ifjúsági író interaktív előadása
2023.04.29. ARSO hangversenylátogatás
2023.05.12. Az éneklő fa – mesebemutató

Pályázati programunk során törekedtünk olyan komplex tehetséggondozó programot létrehozni, amely magában foglalja a zeneművészeti, bábművészeti, képzőművészeti, irodalmi és mozgásos elemeket is.

A pályázat időszaka során a tervezettek szerint 4 témát (mesét, történetet) sikerült közösen feldolgoznunk. A témaválasztást meghatározta a tanulók hangszere (hegedű), illetve életkori sajátosságuk. Az eredetileg tervezett szakirodalmi anyagból is merítettünk, de sikerült komplexitásában nehezebb történeteket feldolgozni. A történetek/témakörök, illetve a projekt során elhangzó dalok/énekek kiválasztását a pedagógusok közös egyeztetés alapján döntötték el. Ezt követően a csoport tagjai maguk olvasták fel egymás között hangosan a szöveget, tanulták meg hangszereiken az elhangzó dalokat és mind ezek mellett irányított segítséggel készítették el különböző technikák alkalmazásával a díszletet vagy a kiállításuk anyagát. A feldolgozott történetek mindegyike többlet mondanivalóval rendelkezett, amely nagy hatást gyakorolt erkölcsi értékrendjük kialakulásának, toleranciájuk, együttműködési készségük és a közösség kohéziójának kialakulására. Hangszeres technikai ismereteik folyamatosan gazdagodtak és számos alapismeretet szereztek a kamarazenélés alapszabályairól.

A tanulmányi kirándulás jelentette az projekt időszak kiemelkedő eseményét, amely mind a részt vevő tanulók, mind szüleik és tanáraik részéről egyöntetűen pozitív visszajelzést nyert el. A Leskowsky Hangszerkiállítás interaktív hangszerbemutatója lenyűgözte a hallgatóságot, melynek keretében számos olyan hangszert ismerhettek meg, amellyel eddig sohasem találkoztak. Pl.: gésák által használt, macskabőrt is felhasználó samiszennel vagy a horrorfilmekben alkalmazott waterphone -nal.

A hangversenylátogatások értéket és célt közvetítettek, míg a vendég előadó, Sohonyai Edit előadása az emberi testtartásokról, a nonverbális kommunikáció jelentőségéről a színpadi gyakorlatuk fejlődését segítette. A pályázati program során mind a 4 projektidőszakot a téma ismertetése nyitotta meg, majd az ehhez kapcsolódó dalok hangszeres elsajátítása. Pl.: Első témának a Tücsök és a hangya című történet került kiválasztásra. La Fontaine meséje mindenki számára ismert, melyben a tücsöknek télen felkopik az álla, és a hangya, akihez segítségért folyamodik megdorgálja, mert véleménye szerint egész nyáron semmi hasznosat nem tett, csak hegedülgetett. A Tücsökzenekarosok ezt a történetet kellett oly módon átdolgozniuk, hogy lehetőség szerint pozitív kicsengéssel érjen véget a mese. A közös munka alapján, segítséggel az alábbi versszakkal zárták a saját történetüket: „Így teltek el vidáman napok és évek, s a Tücsök és Hangyakoma, azóta is erről beszélnek. Szép, közös emlékeik voltak ezek, mert zeneszerető gyerekeket nevelgettek.”

A történet megismerése után elkészítették a szereplőket saját, élethű méretük nagyságában, melyek biztosították a díszletet a koncert során. A kiválasztott zenei anyagot szöveggel és hangszeren is megtanulták a zenekari fogalalkozásokon, pl.: Tücsök koma gyere ki, Balsay K.: A két szöcsi, Gryllus V.: A hangya, Kis tücsök.

Az ismertetett menetrend szerint dolgozták fel a tinnyei betlehemes történetet, melyben közösen elkészítették a betlehemet és annak szereplőit, amely az előadás központi magját jelentette. A „Fekete-fehér koncert” ismét a toleranciára, elfogadásra nevelte a fiatalokat K. László Szilvia: A fekete és a fehér nyuszi című verses meséjének feldolgozásán keresztül. Ebben a projektben megbeszélésre kerültek olyan kifejezések, mint ellentétpár, egymással szemben álló, mégis egymást kiegészítő erők fogalma.

A záró projekt keretében az Éneklő fa című mese átiratának feldolgozásával foglalkoztak, amely türelmet, várakozást és az abból fakadó eredményeket hivatott tolmácsolni. Fontos célunk volt, hogy olyan hangszeres mesét válasszunk záró témának, melyben a saját hangszerük – a hegedű – helyezkedik el ismét központi elemként.

A projektek során használt tevékenységek:
- mese szöveg elolvasása, értelmezése
- szerepek szétosztása/elvállalása
- díszletek, plakátok, meghívók elkészítése
- a meséhez illeszkedő zenei anyag szöveges és hangszeres elsajátítása
- a mese szövegrészletének megtanulása
- egyéni és összpróbákon részvétel
- zongorakíséretes főpróbákon részvétel
- előadás bemutatása
- az előadás után elpakolás
- a pályázott eszközök beépítése, alkalmazása az előadásokba vagy azok előkészítésére:
1 db nyomtató, 1 db JBL hangszóró, 10 db kottapult világítás, 1 db tablet, 1 db térmikrofonpár állványokkal

A kiegészítő programok tevékenységei között 4 hangversenylátogatás szerepelt, melynek során a tanulók romantikus, barokk és klasszikus koncerteken vettek részt, amelyek elősegítették a korszak stílusok megismerését. A legérdekesebb koncertet az interaktív „Kérdezd a karmestert!” című előadás jelentette, ahol folyamatos párbeszéd zajlott a karmester és a közönség tagjai között.

A tanulmányi út során meglátogatták a Leskowsky hangszerkiállítást, de mind ezek mellett, pályázati költségvetésen kívül, az alapítvány támogatásával a tanulók részt vettek egy lenyűgöző planetáriumi látogatáson, vetítésen, valamint a napot a gyönyörű kecskeméti Arborétum – szakvezetéssel - bejárásával zárták.
Sohonyai Edit előadása a metakommunikáció és viselkedéskultúra alapjaiba engedett bepillantást nyerni.
A pályázati programban vállalt tevékenységek szorosan kapcsolódtak egymáshoz. A fiatal hagyományokkal rendelkező 60 órás tanórán kívüli komplex, művészeti tehetséggondozó program során 30 óra zenekari foglalkozást valósítottunk meg, melynek keretében elsősorban szöveges gyermekdalokat tanítottunk meg eljátszani hangszerükön,
amelyek a magyar gyermekdalokra, népi játékainkra épülnek. A dalokat tudásszint szerint fokozatosan nehezedő szempontok alapján válogattuk össze, ugyanakkor figyelembe vettük a tanulók egyéni képességeit is.

A további 30 órát a kiegészítő komplex foglalkozásokra fordítottuk, melyeket az idei év során úgy állítottuk össze, hogy több időt hagytunk az ismétlésre. A pedagógusoknak ily módon lehetőségük adódott a gyakoroltatásra, illetve a feladatok ismétlésére más-más történetbe ágyazva. Ez a fajta struktúra, a feladatok elmélyítését, átgondolását, illetve a változtatások, javítások, helyesbítések lehetőségének fenntartását tette lehetővé.

Reméljük, hogy a civil szervezet részéről, a jövőben folytathatjuk a 2 éve megkezdett foglalkozássorozatot, hiszen az elmúlt esztendők már visszaigazolják számunkra a Tücsökzenekari program hasznosságát, eredményességét és jelzik tanulói-és szülői oldalról is az igényt a program iránt.

Hálásan köszönjük a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatását! Bízunk a további együttműködésben!Médiamegjelenések:
https://podcasters.spotify.com/pod/show/fehervar/episodes/mert-zeneszeret-gyerekeket-
nevelgettek-e1qtlsi
https://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_1_20514
https://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=media231047_hu
https://www.szekesfehervar.hu/100-hegedus-koncert-tobb-ev-kihagyas-utan-ismet-kozos-
koncerten-a-vonosok
https://www.feol.hu/helyi-kultura/2022/11/100-hegedus-koncert-es-egy-karmesteri-palca
https://www.teleelettel.hu/event/details/13332/100_hegedus_koncert
https://www.teleelettel.hu/esemeny/13769/zenekari_jatszmak_2._-
_nem_minden_fekete_es_feher...
https://www.teleelettel.hu/esemeny/14045/az_eneklo_fa_a_tucsokzenekar_eloadasaban


Támogatóink

A Cookie-król - Azért használunk cookie-kat, hogy javíthassuk a böngészési élményt és a weboldalt.
További információért kattintson ide!