Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Kérjük kedves látogatóinkat, hogy a TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldal használatát megelőzően olvassák el a jelen Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF), ugyanis weboldalunk használatával Önök változatlan formában és automatikusan elfogadják az abban rögzített feltételeket!

A TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldalon elérhető tartalom és szolgáltatások tulajdonosa a Tálos Edit Alapítvány.

A TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldal egészéhez és/vagy bármely részéhez való hozzáféréssel a felhasználó (a továbbiakban "ÖN") tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási feltételeket (továbbiakban Feltételek), valamint az ide vonatkozó törvényeket/rendeleteket (ide értve különösen, de nem kizárólagosan az olyan törvényeket és rendeleteket, mint a közös jog, az adatvédelmi jogszabályok, az ide vonatkozó szerzői jog, és a védjegy oltalomra vonatkozó rendelkezések) kötelezőnek ismeri el és elfogadja.


I. Általános rendelkezések


1.1 Amennyiben Ön használja a TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldalt vagy a weboldal bármely részét, amelynek eredeti jogtulajdonosa akár a Tálos Edit Alapítvány, akár harmadik fél, a cikk, kép, videó, hang, stb. szerzője, vagy eredeti jogtulajdonosa, ezennel ÖN korlátozások nélkül elfogadja hogy a Tálos Edit Alapítvány bármikor módosíthatja a jelen Felhasználási feltételek tartalmát, kiegészítheti, törölhet belőle, vagy a meglévő tartalomban változtatást eszközölhet a weboldal látogatóinak előzetes értesítése nélkül, abszolút belátása szerint. Ezennel ÖN tudomásul veszi, hogy a Tálos Edit Alapítvány semmilyen módon nem ellenőrzi, nem befolyásolja, nem határozza meg, és nem is felügyeli a TALOSEDITALAPITVANY.HU azon cikkeinek tartalmát, amelyet harmadik fél (szerző) állított elő ("harmadik fél tartalmak"). Ennek megfelelően a Tálos Edit Alapítvány nem tehető felelőssé semmilyen, a "harmadik fél tartalmak" megbízhatósága, jogszerűsége vagy pontossága tekintetében, melyeket megjelenít a TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldal felületén keresztül. Minden esetben az eredeti szerző (az eredeti tartalom előállítója, rendelkezésre bocsátója - forrásmegjelölés szerint) vállalja az összes felelősséget ebben a körben. Az eredeti szerző tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha információk (cikkek, szövegek, képek, hangok, videók) kerülnek megosztásra a TALOSEDITALAPITVANY.HU felületén keresztül, és ennek következményei lennének, ezért a Tálos Edit Alapítvány semmilyen módon nem tehető felelőssé! A Tálos Edit Alapítvány minden másodközölt cikk esetében köteles közzétenni az eredeti cikk forrását.

1.2 Jelen Feltételek automatikus elfogadásával ÖN egyértelműen és visszavonhatatlanul lemond örökre bármilyen követelésről és/vagy eljárás megindításáról az üzemeltető Tálos Edit Alapítvánnyal szemben azzal összefüggésben, hogy ÖN használja a teljes weboldalt és/vagy a weboldal bármely részét, amelynek eredeti jogtulajdonosa akár a Tálos Edit Alapítvány, akár harmadik fél, a cikk, kép, videó, hang, stb. szerzője, vagy eredeti jogtulajdonosa.

II. Az ÁSZF elfogadása


2.1 A látogató és a TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldal üzemeltetője (Tálos Edit Alapítvány) közötti szerződés létrejöttével a jelen ÁSZF a Felek aláírása nélkül is a Szerződés részévé válik. Erre irányuló külön igény esetén a Tálos Edit Alapítvány részletes tájékoztatást nyújt az ÁSZF tartalmáról, és lehetőséget biztosít, hogy a Tálos Edit Alapítvány által üzemeltetett egyéb honlapokon a látogatók kérései esetén írásban vagy szóban a Tálos Edit Alapítvány - bármely szolgáltatás nyújtására vagy termék értékesítésére irányuló - ajánlatának elfogadása előtt megismerhesse az ÁSZF rendelkezéseit.

2.2 A weboldal látogatója (ÖN) a TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldal meglátogatásával egyidejűleg tett automatikus elfogadó nyilatkozatával elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, mint számára méltányos és megfelelő szerződési feltételeket elfogadta, és kötelezettséget vállal azok betartására.

III. Az ÁSZF rendelkezéseitől való eltérés lehetősége


3.1 Amennyiben a látogató és a Tálos Edit Alapítvány a Feltételek elfogadása során az ÁSZF feltételei közül bármelyik rendelkezés tekintetében el kívánnak térni az általános feltételektől, ezt írásban kell rögzíteniük. Ilyen kifejezett rendelkezés hiányában minden esetben az ÁSZF kerül alkalmazásra.

IV. Az ÁSZF módosítása


4.1 A Tálos Edit Alapítvány bármikor jogosult arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit módosítsa, a módosítás a már megkötött szerződésekre azonban csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél is elfogadta.

4.2 Tálos Edit Alapítvány az ÁSZF módosítását a módosítás hatályba lépése előtt, de legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében.

V. Szerzői jog


5.1 A Tálos Edit Alapítvány által üzemeltettet TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldalon található tartalom a Tálos Edit Alapítvány tulajdona. A Tálos Edit Alapítvány által üzemeltettet TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldalon található képek, fotók, logók, grafikák, az egyes cikkekben érintett cégek, szervezetek, vagy szerzők saját szellemi tulajdonai. A Tálos Edit Alapítvány fenntart minden jogot a weboldal bármely részének vagy egészének bármilyen módszerrel történő másolásával, módosításával, felhasználásával és terjesztésével kapcsolatosan. A Tálos Edit Alapítvány előzetes írásos engedélye nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) felhasználása, feldolgozása, módosítása, terjesztése és értékesítése, azok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

5.2 A Tálos Edit Alapítvány kérheti a jogsértés abbahagyását és az abból származó kárának megtérítését.

5.3 A Tálos Edit Alapítvány által üzemeltetett TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldalon közölt tartalmak szerzői jogi védelemben részesülnek, felhasználásuk kizárólag a Tálos Edit Alapítvány (másodközlés esetén az adott cikk eredeti jogosultjának) előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

VI. Sütikkel (Cookie-kal) kapcsolatos tájékoztatás


6.1 Amikor az érdeklődő a TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldalt meglátogatja, a Tálos Edit Alapítvány automatikusan jogosult az érdeklődő számítógépén információt elhelyezni. Az elhelyezett információk (ún. cookie file vagy hasonló formátum) a TALOSEDITALAPITVANY.HU weboldal hatékony felhasználásához nyújtanak segítséget. Például a cookiek segítségével a látogató személyre szabhatja oldalát, hogy az még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek. A megrendelő a nem kívánt információkat a web – erre alkalmas felületén - böngészőkben - letörölheti, letilthatja azok használatát, vagy figyelmeztetést kérhet, mielőtt egy cookie eltárolódik a gépén. Bővebben lásd az Adatvédelmi irányelvek alatt.

VII. Érvényesség:


A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak utoljára 2021. április 26-án kerültek frissítésre!


A Cookie-król - Azért használunk cookie-kat, hogy javíthassuk a böngészési élményt és a weboldalt.
További információért kattintson ide!