ZENEKARI JÁTSZMÁK - EGY KIEMELKEDŐ PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI NTP-INNOV-21-0337

2022-05-30Az NTP-INNOV-21-0337 azonosító számú, Zenekari játszmák című pályázat adatai:

A projekt megvalósulásának időszaka:
2021.07.01 – 2022.06.30.
A projekt megvalósulásának helyszíne: Székesfehérvár, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

A támogatás összege:
3.713.000 Ft

Szakmai vezetők:

Ácsné Cserta Judit, Berger Tamás, Bergerné Szőnyi Anna, Burján Gabriella, Cserta Gábor, Kovács Éva Mária, Körtvélyesiné Petőfi Erika, Mihály György, Lendvai Tibor, Lókodi-Sziklási Szilvia, Pálföldi Tamás, Petőfi Erika, Schrenk Rita Anna, Varga Bence, Varró János, Végvári-Köves Melinda

Fotók:

Bergerné Szőnyi Anna, Varró János, szekesfehervar.hu: Simon Erika


Tisztelt Olvasó!


Az NTP-INNOV-21-0337 azonosító számú, Zenekari játszmák című pályázatának zárókiadványát tartja kezében. Megvalósult programunk célul tűzte ki, hogy zeneiskolai tanulók számára innovatív tanulási környezet és komplex tehetségsegítő programok biztosítása által lehetőséget teremt tehetségük kibontakoztatására, gondozására. Projektünk a legfiatalabb zeneiskolai tanulókat szólította meg annak érdekében, hogy már a kora gyermekkori években megismertessük élményekben gazdag, gyakorlati foglalkozások keretében a közös, társas zenélés, valamint a hozzá kapcsolható összművészeti tevékenységek örömét.

A projekt helyszínét a Szent István Hitoktatási Központ és Művelődési Ház, valamint a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola nyújtotta, akikkel kiváló együttműködést ápol szervezetünk. A projektben célul tűztük ki, hogy a részt vevő hegedű szakos tanulók olyan tehetségsegítő foglalkozásokon vehessenek részt, melyek sokszínű élményekkel gazdagítják tanulmányaikat. A zeneiskolai tanórai kereteket meghaladó alkalmak, így a 30 óra Tücsökzenekari foglalkozás, valamint a 30 alkalommal megrendezésre kerülő kiegészítő foglalkozások gazdag választéka a korosztályi igényeiknek legjobban megfelelő módon került összeállításra.

Ezúttal szeretnénk a Tálos Edit Alapítvány nevében gratulálni a fiataloknak, akik a projektidőszak alatt kitartóan részt vettek a sokféle programelemben. Bízunk benne, hogy sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak, melyek a jövőben segítik további tanulmányaikat.

Bergerné Szőnyi Anna – kuratóriumi elnökTÜCSÖKZENEKAR TAGJAI


1. Ács Márton
2. Alföldi Anna Boglárka
3. Bognár Dávid
4. Dreska Borbála Mária
5. Entz Dominika Dóra
6. Gombaszögi Barnabás
7. Gumbér Zenina
8. Holy Dániel
9. Imre András
10. Keresztes-Kiss Anna
11. Király Liliána
12. Kósa Benedek
13. Kovács Barka
14. Méhész Alma
15. Ruff Panka
16. Sallér Anna Eleonóra
17. Vidra Emília

A TEHETSÉGTÁMOGATÓ KÖRNYEZET EGYÉNI ÉS CSOPORTOS
FORMÁI
- TÜCSÖKZENEKARI FOGLALKOZÁSOK 30 ÓRA
- TÁRSASTÁNC – NÉPTÁNC 4 ÓRA
- HANGSZERBEMUTATÓ/ISMERTETŐ 4 ÓRA
- HANGSZERKÉSZÍTÉS 3 ÓRA
- KOVÁCS-MÓDSZER ÉS YEHUDI MENUHIN TORNÁI 4 ÓRA
- ZENEI ISMERETTERJESZTÉS/VETÉLKEDŐ 3 ÓRA
- SZÁMÍTÓGÉPES KOTTASZERKESZTÉS 4 ÓRA
- IMPROVIZÁCIÓS GYAKORLATOK 3 ÓRA
- SZÍNEK A ZENÉBEN 2 ÓRA
- RITMUSFEJLESZTÉS 2 ÓRA
- ÖSSZEFOGLALÓ ÓRA 1 ÓRA

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
- MÚZEUM – ÉS KONCERTLÁTOGATÁS A BUDAPESTI ZENETUDOMÁNYI INTÉZETBEN ÉS A MŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN
- PETŐFI ERIKA HEGEDŰMŰVÉSZ KURZUSA
- GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA CÍMŰ KONCERT: A TÜCSÖKZENEKAR FELLÉPÉSE EGYKORI HERMANNOS NÖVENDÉKEKKEL KÖZÖS HANGVERSENYENZENEKARI JÁTSZMÁKRÓL – TÜCSÖKZENEKARI FOGLALKOZÁSOK

A Tücsökzenekar az alapítvány kezdeményezésére jött létre 2021 szeptemberében a Nemzeti Tehetség Program támogatásával. A pályázati forrás lehetővé tette, hogy a résztvevő tanulók rendkívül értékes és hasznos alapokat nyújtó foglalkozásokon vegyenek részt Bergerné Szőnyi Anna mélyhegedű –és kamaraművész vezetésével.
A zenekari alkalmak során a gyerekek életkorukhoz, egyéni képességeihez igazodó, kiegészítő zenei anyagokat tanulhattak, melyek elsajátítása folyamatosan fejlesztette hangszeres tudásukat.

A pályázati program innovatív részét jelentette, hogy törekedtünk a zenekari órákat olyan elemekkel, foglalkozásokkal kiegészíteni, melyek igazodnak napjaink igényeihez/trendjeihez, ugyanakkor értékes információkkal, alapokkal, élményekkel gazdagítják a fiatalokat.

TÁRSASTÁNC – NÉPTÁNC

A pályázati program elindulásakor, szeptemberben a táncot választottuk kiegészítő tevékenységként, mert a csoportos mozgás, játék jó lehetőséget biztosít csapatépítésre, a kohézió megerősítésére.
HANGSZERBEMUTATÓ ÉS HANGSZERKÉSZÍTÉS

A tanulók Varró János tanár úr vezetésével megismerkedhettek számos idiofon, memranofon, aerofon, chordofon hangszerrel. Ezeket a foglalkozásokat követően maguk is hangszereket készítettek: dudolót, köcsögdudát és pánsípot.

KOVÁCS – MÓDSZER, YEHUDI MENUHIN TORNÁI

A Tücsökzenekar tagjai a Kovács – módszer és Yehudi Menuhin gyakorlatainak bemutatásával a tanórákon elhangzó ismereteiket gazdagították, egészítették ki. Így sor került a helyes testtartást, lazítást elősegítő, valamint a lámpalázat oldó gyakorlatok bemutatására is Kovács Éva Mária és Lókodi-Sziklási Szilvia vezetésével.


ZENEI ISMERETTERJESZTÉS/VETÉLKEDŐ; SZÁMÍTÓGÉPES KOTTASZERKESZTÉS

A zenei vetélkedők Végvári – Köves Melinda zenepedagógus vezetésével igazi örömteli pillanatokat okoztak a gyerekek számára. Olyan kérdésekkel is szembe kellett nézniük, amelyekre a válaszok a saját zeneiskolájukban találhatók, azaz nap, mint nap elhaladtak mellettük, mégsem tűntek fel eddig a tanulók számára. Most már nyitottabb szemmel járnak a Zenepalotában.

A számítógépes kottaszerkesztés foglalkozásain a fiatalok megismerkedhettek különböző kottaszerkesztő programokkal. A MuseScore felületén pedig mindenki létrehozhatta első digitális kottáját Berger Tamás zenepedagógus segítségével.

IMPROVIZÁSCIÓS GYAKORLATOK ÉS SZÍNEK A ZENÉBEN

Az improvizáció elengedhetetlen része a zenének. Fontosnak éreztük, hogy a gyerekek megérezzék a hangszerkezelés szabadságát, lehetőséget kapjanak benyomások, érzelmek, hangulatok kifejezésére. Burján Gabriella
és Bergerné Szőnyi Anna zenepedagógusok vezetésével több témát is megjelenítettek hangszereiken.

A „Színek a zenében” című foglalkozások - az improvizációhoz hasonlóan - elsősorban a gyerekek belső állapotában bekövetkező változást, hangulatot törekedett megragadni önálló
és csoportos képi alkotások elkészítése közben. A festményeket a zeneiskolás tanulók Schrenk Rita Anna, a Kondor
Kör vezetőjének irányításával hozták létre.


RITMUSFEJLESZTÉS

A pályázati projektet, a „Zenekari játszmákat” dinamikus foglalkozásokkal, zenével, ritmushangszerek megismerésével és megszólaltatásával fejeztük be. Ebben voltak segítségünkre Pálföldi Tamás és Varga Bence zenepedagógusok, valamint a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola két tanulója: Stróbl Réka és Klock Zita.

KIEGÉSZÍTŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK


Támogatóink

A Cookie-król - Azért használunk cookie-kat, hogy javíthassuk a böngészési élményt és a weboldalt.
További információért kattintson ide!